Δομνίκη Μαυρίδου

 

Η Δομνίκη Μαυρίδου  είναι καθηγήτρια βυζαντινής και  παραδοσιακής Μουσικής και  κατασκευάστρια έγχορδων παραδοσιακών οργάνων. Παίζει κανονάκι, το βυζαντινό  ψαλτήριο και έχει συν -δημιουργήσει  πολλές παραστάσεις με τον Στέλιο Πελασγό.