Σαβ 30/4 19:30

Θεατροδρόμιο

Η μητρική γλώσσα και οι ξένες λέξεις

Ομιλίες -Συζητήσεις

Βασίλης Αλεξάκης


«Είμαστε η χώρα που έχει τη μεγάλη τιμή να έχει επινοήσει τη λέξη διάλογος, κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε όταν έχουμε να κάνουμε με τους μετανάστες».

Ο Βασίλης Αλεξάκης βρέθηκε ο ίδιος μετανάστης πριν αρκετά χρόνια στη Γαλλία απ’  όπου ξεκίνησε και εδραιώθηκε ως συγγραφέας. Η δεύτερη πατρίδα του, σε αντίθεση με την πρώτη, δεν δίστασε να τον αναγνωρίσει αμέσως, να τον καταχωρίσει στους σημαίνοντες συγγραφείς της, και να τον βραβεύει κατ' εξακολούθηση.

 

«Το θεωρώ μεγάλο πλεονέκτημα να ’χει κανείς δυο γλώσσες. Εγώ ελέγχω καλύτερα τα γραπτά μου μέσω της δεύτερης γλώσσας. Π.χ. αποφεύγω κάποιες φλυαρίες ή ευκολίες που χρησιμοποιεί κανείς στη μητρική του γλώσσα παρότι είναι άνευ νοήματος. Η συναναστροφή με τα γαλλικά γράμματα με έκανε αυστηρότερο. Αλλά ούτε τις ευκολίες της γαλλικής γλώσσας δέχομαι. Προσπαθώ να κόβω λέξεις, όχι να προσθέτω. Η δουλειά μου είναι περισσότερο να σβήνω παρά να γράφω.»