Παναγίτσα


 

Κυρ 1/5 13:00

Κυρ 1/5 21:00 (σε περίπτωση κακοκαιρίας αναβολή της 13:00)

Τσιγγάνικα παραμύθια και μουσικές των Βαλκανίων.

Αρμέλ Οντιγκάν και Πέπο (Armel & Pepo)

(Γαλλικά με ελληνική μετάφραση)