Θεραπευτήριο Σπινάρη

Χάρτης

 

Δευ 2/5 19:00

Η ψυχή του πρόσφυγα και του μετανάστη

Ομιλία και ανοικτή συζήτηση

Θανάσης Καράβατος, Α. Μαστρογιάννη, Π. Γιούλης